Naturens framtid

Our nature’s future

Framtidens klimat styrs av hur hög halt av växthusgaser som cirkulerar i atmosfären. Hur hög denna siffra är beror på hur stora utsläppen av växthusgaser i atmosfären varit hittills, det vill säga de utsläpp som vi har genererat tidigare och som vi släpper ut idag. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i den takt som de […]