Håll Sverige Rent

Vår vision är ett skräpfritt Sverige! Alla projekt vi driver syftar till att ta oss närmare den visionen, oavsett om det rör sig om kampanjer som organiserar skräpplockning, utbildningar på arbetsplatser eller miljömärkning av olika typer av verksamheter.

Opinionsbildning och konkreta åtgärder

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljömärkningar. Många projekt består i att rent konkret få bort skräp från såväl stad som landsbygd.

Skräpexpert

Skräpet är och har alltid varit Håll Sverige Rents kärnfråga. Skräp i staden, skräp på landet och skräp i havet. Ju mer kunskap vi har om skräp och nedskräpning, desto bättre åtgärder kan vi utforma för att komma till rätta med problemet. Håll Sverige Rent är idag den instans i Sverige som har mest kunskap samlad på området.

Från skräp till hållbar utveckling

Håll Sverige Rents uppdrag är att påverka människors attityder till nedskräpning vilket sätter individen i fokus. Det är ett långsiktigt och utmanande uppdrag, men om vi redan tidigt i livet lär oss att bry oss om vår närmiljö, är chansen stor att vi också utvecklar en hållbar livsstil som skonar miljön!

Tätt knutet till nedskräpning är frågan om  återvinning av konsumentförpackningar. I Håll Sverige Rents arbete för att bidra till en hållbar utveckling är återvinningsfrågan central eftersom det handlar om att ta vara på värdefulla resurser.

Håll Sverige Rent

Box 4155
102 64 Stockholm
Emma Martinelle
emma.martinelle@nullhsr.se
Tel: 08-505 263 00