Hem

Säsongen för radonmätning närmar sig: Beställ radonmätning nu!

Långvarig exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer avsevärt. Enligt Strålskyddsmyndigheten är radon ansvarig för omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige, och förvånande nog, av dessa är 90 procent rökare. Med det i åtanke är det dags att ta radon på allvar och beställa radonmätning.

Radonsäsongen börjar den 1 oktober och varar till den 30 april. Under denna period rekommenderas en radonmätning som varar i minst 60 dagar för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Att mäta radon är enkelt. Beställ radondosor och placera dem enligt medföljande instruktioner. När mätperioden är klar skickar du helt enkelt tillbaka dosorna för analys. På bara cirka en vecka får du svaret på om du har förhöjda radonhalter i ditt hem. 

Då ska du göra en radonmätning

  • Vid husköp eller försäljning av en bostad.
  • Vid om- eller tillbyggnation av ditt hem.
  • Vid ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation av ett hus.
  • Om det har gått mer än 10 år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du har någon anledning att misstänka att radon kan finnas i ditt hem.

Om radonmätningen avslöjar att radonhalterna i din bostad är förhöjda, är det klokt att överväga en radonbesiktning eller till och med en mer omfattande radonutredning. Målet med en radonbesiktning är att noga kartlägga eventuella källor till radon och sedan få åtgärdsförslag. En radonbesiktning brukar ta cirka en timme. 

Efter avslutad radonbesiktning sammanställs resultaten i en rapport som inkluderar förslag på åtgärder för att minska radonhalterna. Det är ett värdefullt steg för att säkerställa att din bostad blir säker och att du och din familj kan andas in ren luft utan risk för höga radonhalter.

Så, låt inte radon hota din hälsa i ditt eget hem. Beställ din radonmätning idag och ta det första steget mot en radonfri och säker inomhusmiljö. Din hälsa är värd det!

Similar Posts