Hem

Blåbetong, radon och radonmätning

I en tid då många hus byggdes mellan 1929 och 1975 var blåbetong ett populärt byggmaterial. Många byggnader innehåller fortfarande detta material. För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö blir det därför nödvändigt att utföra en radonmätning. Genom att mäta radonhalten i din bostad kan du fastställa om den överstiger det nationella gränsvärdet på 200 Bq/m³, vilket kan utgöra en potentiell hälsorisk. Det är särskilt oroande att blåbetong kan orsaka extremt höga radonhalter, som ibland överstiger 1000 Bq/m³, vilket är skadligt för människors hälsa. Detta är av särskild betydelse då radon är en känd bidragande faktor till lungcancer i Sverige, där det årligen orsakar ungefär 500 lungcancerfall. 

Blåbetong är en möjlig källa till höga radonhalter i bostäder. Eftersom många hus byggdes med detta material är det klokt att överväga en radonmätning, särskilt om ditt hus ingår i den åldersgruppen.

Radon är en osynlig, luktfri och färglös radioaktiv gas. Den uppstår naturligt när radium bryts ned i jordskorpan. Radon och dess sönderfallsprodukter, kända som radondöttrar, kan fastna i luftburna partiklar och andas in. Det är när detta sker som de utgör en potentiell hälsofara. Radon finns i marken över hela Sverige och kan tränga in i våra hem från marken, genom byggmaterial som blåbetong eller via hushållsvattnet. Eftersom radon är en känd hälsofara, är det nödvändigt att mäta radonhalten i din bostad.

Blåbetong har en karakteristisk matt blå färg och en struktur som liknar en tvättsvamp. Trots att blåbetongens färg kan variera från matt blå till grå, kan den inte alltid identifieras enbart baserat på detta visuella drag. Ett bekvämt sätt att identifiera detta material är att kolla på när ditt hus byggdes, särskilt om det uppfördes mellan 1929 och 1975. Det var under denna tidsperiod som blåbetong användes i många bostäder, inklusive de i miljonprogrammet.

Blåbetong finns idag i omkring 400 000 bostäder runt om i Sverige. Den återfinns främst i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Tillverkningen av blåbetong upphörde 1975, men byggandet med detta material fortsatte fram till omkring 1985.

Eftersom hälsan är av största vikt är det viktigt att överväga radonmätning om ditt hus byggdes under perioden då blåbetong användes som byggmaterial. Mätning och eventuell åtgärd kan minska hälsoriskerna och skapa en tryggare bostadsmiljö för dig och din familj. Det är också en påminnelse om hur viktig det är att förstå och vidta förebyggande åtgärder för potentiella hälsorisker i vårt boende.

Relaterad information:
Radon messgerät

Similar Posts