Hem

Hur farligt är blåbetong i hus?

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som har blivit väl känt för att vara förknippat med förhöjda radonhalter inomhus. Blåbetong kan avge så mycket radon att det kan vara en hälsorisk om halterna överskrider 200 Bq/m³. Blåbetong, även kallat blå lättbetong, är ett byggnadsmaterial som är alunskifferbaserat och som användes mellan åren 1929 och 1975. Anledningen till att blåbetong är förknippat med radon är att det innehåller radium, ett radioaktivt ämne som sönderfaller och bildar radon. Det är därför viktigt att vara medveten om blåbetongens existens i en fastighet för att kunna vidta åtgärder för att minska radonhalterna och förhindra hälsorisker.

Blå lättbetong är en vanlig orsak till förhöjda radonhalter i inomhusluften och kan leda till mycket höga halter av radon på över 1000 Bq/m³. Hur farligt är blåbetong? Förhöjda radonhalter kan vara skadliga för hälsan och är en betydande orsak till lungcancer i Sverige. Varje år orsakar radon uppskattningsvis 500 fall av lungcancer i Sverige, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Det är viktigt att vidta åtgärder för att minska radonhalterna i inomhusmiljön om man upptäcker förhöjda nivåer. Detta kan göras genom att förbättra ventilationen, tapetsera med radontapet eller ta bort blåbetongen. Det är också viktigt att genomföra en radonmätning eller gammamätning för att ta reda på om det finns blåbetong i fastigheten och avgöra vilken åtgärd som är mest lämplig för att minska radonhalterna.

Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter i inomhusluften är det viktigt att vidta åtgärder för att minska halterna. En första åtgärd är att undersöka vilka byggnadsmaterial som använts i huset, särskilt om huset byggdes innan 1980-talet. Om blåbetong finns i huset kan man överväga att ta bort det eller vidta andra åtgärder för att minska radonhalten, som att förbättra ventilationen eller använda radontapet. Det är viktigt att anlita en kvalificerad konsult specialiserad på radon som kan utföra en undersökning och ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska radonhalterna.

Att utföra en radonmätning är en enkel process! Det första steget är att beställa radonmätare och följa de medföljande instruktionerna för placering. När mätperioden är avslutad skickar man tillbaka dosorna för analys och vanligtvis tar det ungefär en vecka innan man får svar på om det finns förhöjda radonnivåer eller inte. Beställ radonmätning här!

Similar Posts