Naturens framtid

Our nature’s future

Framtidens klimat styrs av hur hög halt av växthusgaser som cirkulerar i atmosfären. Hur hög denna siffra är beror på hur stora utsläppen av växthusgaser i atmosfären varit hittills, det vill säga de utsläpp som vi har genererat tidigare och som vi släpper ut idag. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i den takt som de […]

Natur

De mest använda naturtillgångarna

Naturtillgångar, som också kan kallas naturresurser, är avgörande för vårt samhälle som det ser ut och är uppbyggt idag. Utan dessa hade vi kanske fortfarande levt under mycket enkla förhållanden. Naturen har gett oss möjligheten att tillverka energi för att driva till exempel effektiva jordbruk, industrier och drivmedel för transporter – vi tar bara råvarorna […]

Natur

Naturtillgångar i världen

Vår jord är full av fantastiska naturresurser och tack vare dessa har vi människor kunnat utveckla vårt samhälle något enormt. Inte minst i Sverige har vi några riktigt stora naturtillgångar i form av skog, järnmalm och energi som utvinns ur vattenkraftverk. Dessa tillgångar har varit betydande för vårt lands ekonomi och standard. Men det finns […]

Natur

Hotet mot naturen – så ser det ut

Vår natur är under ständigt hot. Arter försvinner i rasande takt, nya tillkommer som inte hör hemma här, jordbruk och vägbyggen förändrar viktiga livsmiljöer. Försurning, övergödning, kemikalier, plast och andra sopor, utsläpp från fabriker och läckande kärnkraftverk – listan kan göras lång på överhängande hot mot naturen. I förlängningen är det också hot mot oss. […]